Qùa Tặng từ code LCD free all trong code và dùng để kích hoạt tài khoản

Code Kích hoạt liên hệ : ogamekings@yahoo.com

10k=1code , 20k =3code

 • 1 Long Lân ( Thần )
  1 Long Lân (thần)
 • 500 Viên BĐĐ
  1 Kỳ Lân ( Thần )
 • Thiến Cấp Phù ( Thăng Cấp 81 )
 • 1000 Viên LCD ( X2 Kinh Nghiệm )
 • (Đào Hoa) 8x - 10*
 • (Cổ Mộ) 8x - 10*
 • (Thiếu Lâm) 8x - 10*
 • (Toàn Chân) 8x - 10*